SIM CARD True Move H แบบเติมเงิน NET100GB12M_VAS MULTI

แบรนด์: TRUEMOVE
SKU: 3000087416

ทรูซิม ซิมเน็ตพร้อมใช้ 10Mbps

 • เล่นเน็ตไม่อั้น ไม่ลดสปีด 10 Mbps ปริมาณ 100GB ต่อเดือน นาน 12 เดือน
 • โทรฟรีในเครือข่าย 24 ชม
 • SMร ข้อความละ 2 บาท, MMร ข้อความละ 3 บาท
฿1,790
รับประกัน 1 วัน
สินค้าใหม่
จำนวน

คุณสมบัติสินค้า

Type SIM Card
Warranty No Warranty

รายการส่งเสริมการขาย "ซิมเน็ตพร้อมใช้ 10 Mbps 100GB 12 เดือน"
ข้อกำหนดและเงื่อนไขสิทธิพิเศษเมื่อเปิดใช้รายการส่งเสริมการขาย "ซิมเน็ตพร้อมใช้ 10 Mbps 100GB 12 เดือน"
1.    รายการส่งเสริมการขายนี้ สำหรับผู้สมัครใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ทรูมูฟ เอช ของบริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด ("บริษัทฯ") ในนามบุคคลธรรมดาในระบบเติมเงิน ตั้งแต่วันที่ 10 สิงหาคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 หรือจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงจากบริษัทฯ โดยผู้ใช้บริการจะไดรับสิทธิการใช้บริการดังต่อไปนี้

 • 1.1 รายการส่งเสริมการขายนี้ ราคา 1,790 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ซึ่งเป็นค่าบริการเหมาจ่ายตลอดระยะเวลาตามรายการส่งเสริมการขาย โดยชำระราคาเพียงครั้งแรกที่สมัครใช้บริการ
 • 1.2 เมื่อเปิดใช้บริการ ผู้ใช้บริการจะได้รับสิทธิ เน็ต 4G/3G/EDGE/GPRS ความเร็วสูงสุดไม่เกิน 10 Mbps ปริมาณการใช้งานจำนวน 100 GB ต่อเดือน นานติดต่อกัน 12 เดือน
 • 1.3 เมื่อใช้เน็ตครบตามปริมาณที่กำหนด ผู้ใช้บริการสามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตต่อเนื่อง ด้วยความเร็วสูงสุดไม่เกิน 128 kbps
 • 1.4 ผู้ใช้บริการรับสิทธิตามรายการส่งเสริมการนานสูงสุด 12 เดือนติดต่อกัน

Fair Usage Policy: บริษัท มีสิทธิในการจัดการบริหารเครือข่ายตามความเหมาะสมเพื่อรักษามาตรฐานคุณภาพของบริการ และเพื่อช่วยให้ผู้ใช้บริการโดยรวมสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น จำกัด หรือ ลดความเร็วหรือดำเนินการใดๆ ในการรับส่งข้อมูลต่างๆ การใช้งาน Bit Torrent, การแชร์เน็ตผ่าน Hotspot, การดาวน์โหลดและ/หรือ อัพโหลดไฟล์ขนาดใหญ่, หรือ การใช้งานใดที่มีการรับส่งข้อมูลในปริมาณมากอย่างต่อเนื่อง หรือที่มีผลต่อการใช้บริการหรือเกิดความไม่เป็นธรรม ก่อหรืออาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้ใช้บริการอื่น และ/หรือ ต่อเครือข่าย หรือการให้บริการโดยรวมของบริษัท
2.    ผู้ใช้บริการสามารถตรวจสอบพื้นที่ให้บริการ 4G ได้ที่ truemove-h.com/4G และสามารถตรวจสอบพื้นที่การให้บริการ Wi-Fi by TrueMove H ได้ที่ www.truewifi.net ทั้งนี้ บริษัทฯ สามารถปรับเปลี่ยนพื้นที่การให้บริการ Wi-Fi by TrueMove H ได้ตามความเหมาะสม
3.    อัตราค่าใช้บริการในรายการส่งเสริมการขาย มีดังนี้ (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

 • 4.1 โทรนอกเครือข่าย นาทีละ 1 บาท
 • 4.2 โทรในเครือข่ายทรูมูฟ เอชฟรี ครั้งละ 15 นาที หลังจากนั้นระบบจะมีการตัดสาย อัตราค่าบริการนี้จะสามารถใช้จนครบระยะเวลา 12 เดือนตามรายการส่งเสริมการขาย เมื่อครบระยะเวลา 12 เดือนที่กำหนดแล้ว ผู้ใช้บริการสามารถใช้บริการโทรในเครือข่ายได้อัตรานาทีละ 1 บาท
 • 4.3 ส่งข้อความสั้น (SMS) คิดค่าบริการข้อความละ 2 บาท
 • 4.4 ส่งข้อความมัลติมีเดีย (MMS) ค่าบริการครั้งละ 3 บาท
 • 4.5 Wi-Fi ที่ความเร็วสูงสุด 200 Mbps. คิดอัตราค่าบริการนาทีละ 1 บาท เศษของนาทีคิดเป็นหนึ่งนาที

4.    อัตราค่าใช้บริการดังกล่าวตามขอ 4 สำหรับการโทรไปยังเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ หรือโทรศัพท์พื้นฐานที่ใช้หรือจดทะเบียนภายในประเทศ ตลอดจนบริการเสริมอื่นใดตามที่ระบุเท่านั้น ไม่รวมถึงการโทรไปยังเลขหมายพิเศษ การใช้บริการโทรศัพท์ทางไกลต่างประเทศ บริการข้ามแดนระหว่างประเทศ และการใช้บริการรับส่งข้อความบริการพิเศษ และบริการเสริมอื่นๆ
5.    ผู้ใช้บริการจะต้องชำระค่าบริการเสริม และค่าบริการอื่นใดนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในข้อ 2 ของข้อกำหนดและเงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย "ซิมฮัลโหล"ในอัตราปกติตามจริง (ถ้ามี)
6.    รายการส่งเสริมการขายนี้ เมื่อเติมเงินมูลค่า10, 20, 50, 90, 150 และ 300 บาท จะได้รับวันใช้งาน 30 วัน, 500 บาทจะได้รับวันใช้งาน 50 วัน และ 1,000 บาท จะได้รับวันใช้งาน 100 วัน ทั้งนี้ สามารถนำมาสะสมรวมกันได้สูงสุดไม่เกิน 365 วัน และสะสมเงินสูงสุดไม่เกิน 10,000 บาท
7.    เงื่อนไขการใช้บริการ Wi-Fi by TrueMove H

 • ผู้ใช้บริการต้องเลือกใช้บริการผ่าน. @ truemoveH เท่านั้น
 • ผู้ใช้บริการสามารถใช้เลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ ทรูมูฟ เอช ของผู้ใช้บริการเป็นชื่อ Username (09XXXXXXXX) และขอรับ Password เพื่อใช้บริการผ่านหมายเลข USSD *871*4# โทรออก (ฟรี) และทางระบบจะจัดส่ง Password ผ่านทาง SMS
 • ผู้ใช้บริการจะได้รับ Username และ Password ของ Wi-Fi by TrueMove H หลังจากที่ได้เริ่มใช้บริการ ภายใน 1 ชั่วโมงโดยอัตโนมัติ
 • หากผู้ใช้บริการลืม Password ของ Wi-Fi by TrueMove H สามารถขอรับ Password ใหม่ได้ โดยติดต่อ ทรูมูฟ เอช แคร์ 1242 หรือผ่านช่องทางที่บริษัทฯ กำหนดให้
 • ในระหว่างการให้บริการ Wi-Fi by TrueMove H ผู้ให้บริการมีความจำเป็นต้องตัดระบบการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต (SessionTime Out) ทุกๆ 90 นาที เพื่อตรวจสอบ และบันทึกปริมาณการใช้งาน หลังจากการตัดการใช้งานนี้แล้วหากต้องการใช้งานต่อผู้ใช้บริการจะต้องปิด และเปิดการเชื่อมต่อสัญญาณใหม่อีกครั้ง
 • ในกรณีที่ผู้ใช้บริการ Wi-Fi by TrueMove H ลืม Log Out หรือไม่ได้ใช้บริการติดต่อกันเกิน 10 นาที ระบบจะทำ การ Log Out ให้โดยอัตโนมัติ
 • Concurrent ในการเชื่อมต่อสัญญาณ Wi-Fi จะมีผู้ใช้งานเพียง 1 คนต่อการใช้งานอินเทอร์เน็ตหรือ Wi-Fi ต่อครั้งเท่านั้น
 • ผู้ใช้บริการสามารถตรวจสอบพื้นที่การให้บริการของ WiFi by TrueMove H ได้ที่ www.truewifi.net ทั้งนี้ บริษัทสามารถปรับเปลี่ยนพื้นที่การให้บริการ Wi-Fi by TrueMove H ได้ตามความเหมาะสม

8.    สิทธิใดๆ ตามที่ได้ระบุไว้ในรายการส่งเสริมการขายนี้ ไม่สามารถแลก คืน หรือเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือของอื่นใดได้ รวมตลอดทั้งไม่สามารถโอนไปให้บุคคลหรือนิติบุคคลอื่นใดได้ด้วย
9.    หากผู้ใช้บริการกระทำการอันเป็นการอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ บริษัทฯ มีสิทธิในการยกเลิกการให้บริการตามสัญญาได้ทันที

 • 10.1 กระทำการฝ่าฝืนข้อห้ามในสัญญา: หากผู้ใช้บริการกระทำผิดวัตถุประสงค์แห่งสัญญา ให้ถือเป็นการฝ่าฝืนข้อห้ามในสัญญา"วัตถุประสงค์แห่งสัญญา" : ผู้ใช้บริการจะต้อง

        (ก.) ใช้บริการตามรายการส่งเสริมการขายนี้เพื่อการสื่อสารเฉพาะตนโดยมีเจตนาสุจริตตามวิธีการใช้ บริการเยี่ยงปกติประเพณีของบุคคลธรรมดาทั่วไปที่จะพึงกระทำเท่านั้น มิใช่เพื่อประโยชน์ หรือสิ่งอื่นใดที่อาจถือเอาประโยชน์ได้ และจะไม่นำบริการไปใช้ในเชิงพาณิชย์หรือให้บริการต่อ
        (ข.) ไม่ใช้ ไม่นำบริการมาใช้ ไม่ดัดแปลง หรือไม่กระทำการใดๆ ในเทคโนโลยีหรือระบบหรือสิ่งอื่นใดเพื่อเชื่อมต่อหรือเกี่ยวข้องกับการใช้บริการดังกล่าว รวมทั้งไม่กระทำการ อันมีลักษณะหรือคาดหมายได้หรือเชื่อได้ว่าจะก่อให้เกิดการผิดศีลธรรมหรือเกิดความเสียหายหรือเกิดความไม่เป็นธรรมต่อบริษัทฯหรือบุคคลอื่นใด ทั้งในทางตรงและทางอ้อม หรือไม่ทำการรบกวน หรือก่อความไม่สะดวก หรือเป็นอันตรายต่อเครือข่าย หรือทำให้ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเครือข่ายหรือส่วนใดๆ ของเครือข่าย เกิดความขัดข้องไม่เป็นไปตามปกติ
        (ค.) ผู้ใช้บริการจะโอนสิทธิการใช้บริการตามสัญญานี้ให้แก่บุคคลอื่นก่อนครบกำหนดระยะเวลาตามสัญญามิได้ เว้นแต่จะได้รับความยินยอมจากบริษัทฯ

 • กระทำการที่มีเหตุผลอันเชื่อได้ว่าผู้ใช้บริการทุจริตหรือมีการปลอมแปลงเอกสารในการสมัครใช้ หรือรับข้อเสนอของบริการหรือมีพฤติกรรมฉ้อฉลในการใช้บริการหรือนำบริการไปใช้โดยผิดกฎหมาย

10.    บริษัทฯ มีสิทธิที่จะแก้ไข เปลี่ยนแปลง ระงับ หรือยกเลิกได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากมีข้อกำหนด คำสั่ง หรือนโยบายของหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องกำหนดให้มีการแก้ไข เปลี่ยนแปลง ระงับ หรือยกเลิกเงื่อนไขของบริการนี้หรือคำสั่งดังกล่าวเป็นการเพิ่มภาระในการดำเนินการของบริษัทฯเว้นแต่จะได้ระบุไว้โดยชัดแจ้งเป็นอย่างอื่น บริษัทฯ มีสิทธิในการแก้ไขเปลี่ยนแปลง ระงับ หรือยกเลิกเงื่อนไขและข้อกำหนดนี้ได้ตามความเหมาะสมโดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันผ่านทางช่องทางที่บริษัทฯ พิจารณาเห็นสมควร
11.    รายการส่งเสริมการขายนี้อยู่ภายใต้เงื่อนไขที่บริษัทฯกำหนด ผู้ใช้บริการจะต้องศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมก่อนเลือกใช้บริการที่ www.truemove-h.com และสำหรับการตั้งค่าเชื่อมต่อระบบ 3G ที่ www.truemove-h.com/apn หรือ ทรูมูฟ เอช แคร์ โทร 1242 หรือสอบถามพนักงานขาย